PDCWeb voor expertise en schaalvoordeel
'PDC' staat voor Performance Distribution Centre. Wij faciliteren verschillende retail- en automatiseringsbedrijven in de ICT-sector op het gebied van logistiek, inkoop, financiële administratie, marketing, ICT, aftersales en P&O.

Voor klanten

Voor klanten betekent PDCWeb schaalvoordeel en voordelige prijzen. Zo helpt PDCWeb haar klanten hun marges te vergroten en hun concurrentiepositie te verstevigen. PDCWeb neemt haar klanten een groot aantal organisatorische werkzaamheden uit handen. Naast inkoop en logistiek, zorgt PDCWeb ook voor dienstverlening op het gebied van financiële administratie, P&O, ICT en marketing.

Financieel

Met een team van bekwame experts faciliteert PDCWeb al haar klanten met een optimale accountancy om het maximale resultaat mogelijk te maken.

Personeel & organisatie

PDCWeb heeft een ervaren en kundig team van medewerkers dat werving, doorstroom en uitstroom verzorgt. Ook is PDCWeb uw partner voor stimuleren, coachen en opleiden op alle niveaus in de organisatie.

ICT

PDCWeb combineert expertise op allerlei gebieden van de ICT-sector. Van kassasysteem tot CMS, van ERP tot managed verbindingen, van telefonie tot intranetdiensten.

Inkoop

Centrale inkoop is de grote kracht van PDCWeb. Door de inkoop centraal voor al haar klanten te verzorgen, kan PDCWeb grote volumes realiseren met scherpe prijzen.

Logistiek

PDCWeb beschikt over een uitstekend logistiek apparaat. De eigen vrachtauto’s rijden door het hele land om alle goederen op de juiste tijd en plaats af te leveren.

Marketing

Kruisbestuiving, dat is het toverwoord voor onze marketingafdeling. Niet alleen omdat er veel kennis aanwezig is, maar ook omdat de marketingafdeling optimaal samenwerkt met de afdeling inkoop.

Voor partners

PDCWeb is het centrale aanspreekpunt voor een groot aantal partners op hard- en softwaregebied. De centrale inkoop vergemakkelijkt niet alleen de communicatie, maar vergroot ook de efficiency. PDCWeb neemt haar toeleveranciers de logistiek en distributie uit handen. Wij beschikken over een uitstekend logistiek apparaat met eigen vrachtauto’s die door het hele land rijden. Dankzij PDCWeb kunt u zorgeloos verkopen.

Werken bij PDCWeb

PDCWeb verzorgt de logistiek, inkoop, financiële administratie, marketing, ICT, aftersales en P&O voor verschillende retail- en automatiseringsbedrijven in de ICT-sector. Wij zijn altijd op zoek naar toptalent op deze gebieden.

werken bij Paradigit

MVO

PDCWeb B.V. geeft binnen haar organisatie invulling aan het aspect Duurzaamheid.

- ISO 14001 Certificering PDCWEB Automatisering

Steeds meer klanten van PDCWEB verlangen van hun leveranciers dat zij extra stappen zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk onderdeel hiervan is dat zij een milieumanagement systeem hebben opgezet en dat kunnen aantonen met behulp van een ISO 14001 certificaat. Bij veel aanbestedingen is dit inmiddels een eis geworden.

PDCWEB is al langer bezig met duurzaamheidaspecten op het vlak van milieu. Zo kan bijvoorbeeld hardware onverpakt geleverd worden of verpakkingsmateriaal mee terug genomen worden om deze gescheiden te laten verwerken of hergebruiken. Teruggenomen hardware wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Binnen de Paradigit groep, waar PDCWEB onderdeel van uitmaakt, zijn dus al veel verantwoordelijkheden intern georganiseerd. Dit is ook vastgelegd in een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagement systeem. PDCWEB verplicht zich, teneinde de milieubelasting te beheersen en waar mogelijk te voorkomen.

De milieudoelstellingen worden jaarlijks beoordeeld en bijgesteld. Op deze manier wordt het milieumanagementsysteem actueel gehouden en wordt aan de huidige normering voldaan. Motivatie en bewust handelen zijn essentiële voorwaarden voor het goed functioneren van milieuzorg. Daarom aan alle directe alsook indirecte medewerkers van PDCWEB verplicht om mee te werken aan het in stand houden en optimaliseren van het milieumanagementsysteem.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent Duurzaam Ondernemen. PDCWEB kijkt daarom niet alleen naar het maak-proces van de te leveren producten maar ook naar de gebruiksfase van die producten.

Sturen op continue verbetering, waardoor er gestuurd wordt op echte duurzaamheid en minder verbruik van energie. Op die manier kan PDCWEB met haar bijdrage aan de maatschappij en rekening houden met de diverse stakeholders van de Paradigit groep.

Leveranciers worden regelmatig uitgenodigd om hun nieuwere, energiezuinigere producten te komen presenteren en toelichten, zodat PDCWEB op haar beurt als reseller de juiste adviezen kan geven aan haar opdrachtgevers.

Omdat PDCWEB niet alleen betrokken is bij de verkoop en levering van producten, maar ook als erkend en gecertificeerd service-provider betrokken is tijdens de gebruiksfase van producten, kan zij continue toetsen of het energieverbruik, de prestaties maar ook de beloofde duurzaamheid klopt met datgene de makers beweerden.

Door bij bestelling van producten na te gaan waar het minste transport voor nodig is, worden onnodige kilometers voorkomen. Hetzelfde geldt voor aflevering van goederen; vanuit het eigen magazijn of vanuit een andere vestiging of distributeur? Met transportmiddelen uit ons eigen wagenpark of met inzet van een koerier? Verzameltransport op vaste momenten i.p.v. losse leveringen op verschillende momenten cq. adressen? Allemaal afwegingen die niet alleen voordelig zijn voor PDCWEB zelf, maar ook voor milieu, omwonenden en opdrachtgevers.

Contact

Postadres
Postbus 7923
5605 SH Eindhoven
Nederland

Telefoon 040-2594900
E-Mail info@pdcweb.nl

Bezoekadres
Hooge Zijde 30
5626 DC Eindhoven
Nederland

Openingstijden receptie
maandag t/m vrijdag,
van 8:00 tot 17:00 uur